0-12 år

0-12 år

Alderen fra 0-12 år spænder over mange udviklingstrin, både for barnet og familien. I starten handler det om at finde hinanden og hverdagen. Så kommer institutionsliv og senere skole med kammerater og et mere aktivt liv uden for hjemmet.

Nogle familier søger råd og vejledning for at sikre sig, at de er på rette spor. Andre familier har brug for i en kortere eller længere periode at få mere omfattende støtte og hjælp.

Når familier søger hjælp:
  • Regulering af søvn og kost m.m.
  • Tilknytning og overlevelsesstrategier
  • Adfærdsproblemer
  • Sociale vanskelighederInstitutionsliv og skoleliv
  • AD/HD og autisme
I forhold til adoption kan det handle om:
  • At tale om adoptionen
  • Positiv opmærksomhed, mobning og racisme
  • Identitet og etnicitet
  • Biologisk familie
  • Rejse til oprindelseslandet sammen med barnet
Ved yngre børn kommer jeg gerne i hjemmet med henblik på støtte og rådgivning.

Jeg ser kun undtagelsesvis børn alene. Typisk taler jeg med forældrene eller møder familien samlet.

Jeg har erfaring fra samarbejde med praktiserende læger, Børne- og Ungdomspsykiatrien og de kommunale socialkontorer.

Har desuden ordning med Sygesikringen og tager derfor imod hvis I har en henvisning fra egen læge.