Kurser og supervision


Kurser og supervision
Center for Adoption vil gerne hjælpe professionelle med at blive klædt ordentligt på til mødet med adoptivfamilier, unge og voksne adopterede.

At arbejde professionelt med adoptivfamilier, unge og voksne adopterede, stiller særlige krav. Ud over generel viden på ens fagområde er det nødvendigt med viden om adoption.

Med øget viden om adoption vil vurderinger og beslutninger i langt højere grad komme adoptivfamilien og den adopterede til gode.

Center for Adoption tilbyder kurser og supervision til følgende faggrupper: Psykologer, læger, psykiatere, sundhedsplejersker, pædagoger og lærere.

Kurser bliver tilrettelagt ud fra en konkret henvendelse.

Supervision kan enten være individuel supervision eller supervision til en samlet faggruppe.

Jeg kommer også gerne ud til interessegrupper, forældregrupper og mødregrupper og holder workshops om adoption.