May Britt Skjold

May Britt Skjold

Jeg er uddannet psykolog (cand.psych.) ved Københavns Universitet 1999 og autoriseret af Socialministeriet i 2004.

 

Siden 2006 har jeg været partner og privat praktiserende psykolog på fuld tid i Psykologhuset Broen, et psykologfællesskab med en dejlig placering ved Søerne i København, www.psykologhuset-broen.dk


Jeg har følgende efteruddannelser:
 • 2013: Certificeret Mindfulness-instruktør og meditationsformidler, uddannet af Jens-Erik Risom (elev af Jes Berthelsen, Vækstcenteret) ved Skolen for Anvendt Meditation, www.anvendtmeditation.dk
 • 2009: Uddannet psykoterapeut indenfor den eksistentiel-fænomenologiske retning ved The New School of Psychology med Ernesto Spinelli som hovedunderviser, nu Skolen for Eksistentiel Psykologi og Psykoterapi, www.eksistentiel-skole.dk
 • 2007: Certificeret Imagoterapeut ved Jette Simon, www.imagoforeningen.dk
 • 2003: Uddannet konsulent ved DISPUK, www.dispuk.dk
 • 2000: Uddannet konfliktmægler ved Center for Konfliktløsning, www.konfliktloesning.dk

Tidligere ansættelsesforhold:

 • 2000-2014: Kursusleder ved de adoptionsforberedende kurser, Familieretsafdelingen, Ankestyrelse.
 • 2006-2013: Underviser i patientkommunikation (medicinsk etik, den svære samtale og den motiverende samtale) ved Center for Klinisk Uddannelse (CEKU), obligatorisk undervisning af KBU-læger, www.ceku.dk
 • 2000-2006: Klinisk psykolog ved Børne-og Ungerådgivningen, Helsingør Kommune.

 

Indenfor adoption har jeg erfaring fra følgende aktiviteter:

 • 2000-: Privat praktiserende psykolog med speciale i adoption.
 • 2013-: Medlem af Det Faglige Råd, Tænketanken Adoption.
 • 2000-2014: Kursusleder ved de Adoptionsforberedende kurser, Familieretsafdelingen, Ankestyrelsen.
 • 2010: Studiebesøg på børnehjem i Burkina Faso.
 • 2007: Studiebesøg på børnehjem i Etiopien.
 • 2006: Studiebesøg på behandlingsinstitutionen Folåsa i Sverige.
 • 1996-2005: Formand for Foreningen for Adopterede, en forening for dansk og udenlandsk adopterede.
 • Har gennem årene holdt foredrag og kurser om adoption for: Københavns Universitet, PPR, CVU, seminar.dk, Adoption og Samfund, Korea Klubben m.fl.

Som ung havde jeg et ønske om at blive professionel fotograf. Det blev jeg ikke, men det har ikke holdt mig fra at fotografere. Nogle af mine fotos kan du se på mine to hjemmesider.

 

Jeg er dansk adopteret, årgang 1963 og har tre voksne børn.

 

Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere information.