Praktiske oplysninger

Nyttige oplysninger

Center for Adoption får ikke økonomisk støtte ude fra. Det vil sige at hvis Du henvender dig til Center for Adoption skal Du selv betale for den ydelse Du ønsker.

Jeg har overenskomst med Sygesikringen så Du kan henvende dig hvis Du har en henvisning fra din læge.

Samtaler finder sted i Psykologhuset Broen, Nørrebrogade 8, 2200 København N. – lige ved Søerne.

For at se den præcise placering kan Du gå ind på Psykologhuset Broens hjemmeside:
www.psykologhuset-broen.dk

Du kan henvende dig til mig enten via mail eller ved at ringe på telefon
23 30 42 20. Jeg har ingen telefontid, men ringer tilbage samme dag, hvis Du lægger navn og telefonnummer.

Teoretisk og metodemæssigt er jeg overvejende inspireret af følgende retninger: Narrativ og kognitiv teori og metode, tilknytningsteori og kropsorienteret teori og metode, eksistentiel-fænomenologisk teori og metode.

Har Du spørgsmål er Du velkommen til at kontakte mig.

Læs eventuelt mere på
www.maybrittskjold.dk